Szukaj
M
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI sklepu M-SYSTEM Michał Michalik

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od klientów przez sklep internetowy M-SYSTEM Michał Michalik prowadzony pod adresem www.msystemsklep.pl przez firmę: M-SYSTEM Michał Michalik. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w sklepie internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych jest firma M-SYSTEM Michał Michalik, zarejestrowana pod adresem ul. Franciszka Wężyka 5, 32-065 Krzeszowice identyfikująca się numerem NIP: 513-017-76-85, REGON: 383768997 (zwaną dalej „Administratorem”).
3. Dane osobowe zbierane przez firmę M-SYSTEM Michał Michalik za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
4. Sklep M-SYSTEM Michał Michalik informuje, że dane osobowe klientów będą przetwarzane jedynie
w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.
5. Sklep internetowy M-SYSTEM Michał Michalik dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie zamówienia.

§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANA DANYCH OSOBOWYCH

W sklepie internetowym M-SYSTEM Michał Michalik dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:

1) w celu wykonania zawartej z klientem umowy sprzedaży towarów ze sklepu związanej z rejestracją konta oraz składaniu zamówień - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO (wykonanie umowy)
2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze sklepu internetowego.
3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art.6 ust. 1 lit. a RODO).
b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
2. Administrator przekazuje dane wyłączenie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
3. Dane osobowe klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
b) przewoźnikom wykonującym wysyłki zamówień (wymienieni w regulaminie sklepu internetowego),
c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w sklepie internetowym
d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
a) niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

§ 5 PROFILOWANIE

1. Sklep Internetowy M-SYSTEM Michał Michalik może korzystać z funkcji profilowania, które polega na
dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań klientów.
2. Funkcja ta pozwoli administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwoli również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:
a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO
i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli sklep internetowy M-SYSTEM Michał Michalik przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapominanym” – podstawa prawna art. 17 RODO
f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7 PLIKI COOKIES

1) Sklep Internetowy M-SYSTEM Michał Michalik używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe
wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji w sklepie, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych sklepu do preferencji klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b) rozpoznania urządzenia klienta sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c) zapamiętania ustawień wybranych przez klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami klienta;
e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a) utrzymania sesji klienta sklepu (po zalogowaniu), dzięki której klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez administratora.
4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe serwisu.
5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:
a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google
AdWords, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google
Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/google-
ads/answer/2407785;
b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka (czater.pl);
i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia użytkownikom kontaktu z administratorem za pośrednictwem internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych;
f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.
6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 18.10.2021r.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl